Voorwaarden

Lockfast is een webshop van Fly’em High, derhalve refereren we aan de Fly’em High voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. Fly em High heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van Fly em High tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Fly em High verstrekt geen garantie op de artikelen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het door u bestelde product.

Artikel 2 – Bezorging en bezorgkosten
Fly em High besteed al haar bezorgingen uit aan TNT-Post. De verzend en handelingskosten voor een bestelling zijn € 6,75 binnen Nederland tot 10 kg, vanaf 10 tot 30 kg is het € 12,40
Onder rembours verzenden kan alleen voor Nederlandse klanten en kost € 12,95 per remboursbestelling (dit is met inbegrip van de verzend- en rembourskosten).
Belangrijk:
U ontvangt altijd een email wanneer uw bestelling verzonden is.
Heeft u binnen 2 werkdagen na verzending van onze email nog niets ontvangen , dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Bij bestellingen die niet konden worden afgeleverd worden de verzendkosten aan de klant doorberekend.

Artikel 3 – Levering
Fly em High verzend alleen binnen Nederland en Belgie en Duitsland.
De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 weken voordat de bestelling wordt verzonden. Dit geldt ook voor rembours zendingen. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt Fly em High uw bestelling aan.

Artikel 4 – Betaling
Betalingen kunnen op 2 manieren geschieden;
1. U betaald vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld.
Voor Nederland Gironummer: 4208693
Bij betalingen vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken op bovenstaande gironummer. Indien deze termijn wordt overschreden ontvangt u per e-mail een herinnering. Bij orders met een waarde van meer dan 6000 € vragen wij vooraf een betaling van 1/3 van het totale factuur bedrag, het restant dient betaald te worden bij levering van de goederen.
2. U betaald aan de postbode (onder rembours).

Artikel 5 – Niet goed, Geld Terug Garantie
Wanneer de bestelde produkten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd produkt besteld, dan kunt u de produkten binnen 7 dagen in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen. Bij gesealde artikelverpakkingen dient de artikelverpakking niet geopend te zijn. Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour. Ook kunt u een e-mail sturen aan onze klantenservice met deze gegevens.
Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Fly em High in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.
Ruilen kan binnen 7 dagen onder dezelfde bovenstaande voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, die u vooraf dient over te maken op het gironummer van Fly em High.

Artikel 6 – Prijswijzigingen
Fly em High is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fly em High, dan wel tussen Fly em High en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fly em High, is Fly em High niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fly em High

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Fly em High kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 – Privacy-verklaring
Fly em High vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Fly em High conformeert zich daarom aan de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Fly em High respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Fly em High neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Fly em High zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.